Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: august 2020

1. INTRODUCERE

Confidențialitatea și siguranța informațiilor pe care ni le încredințați reprezintă o prioritate pentru noi. Vă rugăm să consultați prezenta Politică de Confidențialitate pentru a afla mai multe detalii despre activitățile de prelucrare derulate de KPMG* atunci când accesați website-ul nostru de promovare a Aplicației KPMG CORPORATE TAX MANAGER („Aplicația”) împreună cu toate subdomeniile acestuia („Website-ul”).

2. DATELE OPERATORULUI

Operatorul de date este KPMG Advisory SRL (denumită în continuare „KPMG”), cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6657/18.07.2000, cod unic de înregistrare RO-13204347.

De asemenea, în anumite cazuri, legate de funcționalitatea Aplicației și de eventualele servicii conexe oferite, datele sunt prelucrate și de KPMG Tax SRL, cu sediul în Șos. București-Ploiești nr. 69-71, Parter, Camera nr. 05, București, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/654/26.01.2000, Cod de înregistrare fiscală RO12624270, și KPMG Romania SRL, cu sediul în Șos. București-Ploiești nr. 69-71, Parter, Camera nr. 01, București, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1829/09.03.1995, Cod de înregistrare fiscală RO2627023.

3. PRINCIPII GENERALE DE PRELUCRARE

KPMG ia toate măsurile pentru a se asigura că prelucrarea datelor se realizează în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”). Astfel, următoarele principii sunt fundamentale în prelucrarea datelor Dvs. personale de către KPMG:

Securitatea și integritatea datelor

KPMG a implementat politici și proceduri rezonabile de securitate pentru a proteja datele personale împotriva pierderilor, a utilizării eronate, a modificărilor sau a distrugerilor neautorizate. Însă, în ciuda tuturor eforturilor depuse de KPMG, securitatea nu poate fi garantată împotriva tuturor amenințărilor. În ceea ce privește capacitatea noastră, accesul la datele dvs. personale este limitat la cei care au o nevoie reală de a le cunoaște. Persoanele care au acces la date au obligația de a păstra confidențialitatea acestora.

Pentru a vă proteja datele, am adoptat măsuri tehnice și organizatorice, în special împotriva pierderii, modificării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate periodic și sunt adaptate constant în conformitate cu cele mai recente standarde tehnice aplicabile.

Divulgarea datelor către terți. Transfer în cadrul rețelei interne KPMG

Politica noastră este de a nu dezvălui, partaja, vinde sau închiria datele unor terți, altfel decât este prevăzut în prezenta Politică de confidențialitate.

Astfel, vă informăm că împărtășim informații despre dvs. cu alte firme membre ale rețelei de firme KPMG, ca parte a angajamentelor naționale și internaționale, precum și și când trebuie îndeplinite obligațiile legale și de reglementare în baza acestor angajamente.

De asemenea, este necesar să dezvăluim date cu caracter personal (inclusiv în forma acordării unui drept de acces) unor partenerii KPMG (de ex. prestatori de servicii, consultanții legali și financiari, furnizori privind găzduirea și mentenanța aplicațiilor IT etc.) cu care am asigurat în prealabil cadrul contractual adecvat, în condițiile stabilite prin legislația UE și cea națională. Vom dezvălui date terților exclusiv în măsura necesară efectuării prelucrărilor pentru scopurile pentru care datele au fost inițial colectate și vom impune acestora obligații adecvate de confidențialitate

KPMG dezvăluie datele în vederea conformării cu obligații stabilite în sarcina KPMG în baza reglementărilor legale aplicabile sau ca răspuns la cererea unei instanțe sau a altei autorități publice, precum un mandat sau o citație. KPMG dezvăluie datele dvs. cu caracter personal în cazul în care considerăm, cu bună credință, că o astfel de dezvăluire este necesară pentru efectuarea de verificări privind conflictele de interes, prevenirea fraudelor, combaterea operațiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, precum și pentru protejarea intereselor legitime ale KPMG

Transferul Datelor în afara UE/SEE

KPMG va transfera anumite date cu caracter personal în afara UE/SEE către societăți externe care lucrează cu noi sau în numele nostru, în scopurile descrise în această Politică de confidențialitate. De asemenea, KPMG va stoca informații personale în afara SEE. In mod uzual, trimitem informații personale în țările enumerate în acest link. În această situație, datele dvs. personale vor continua să fie protejate prin intermediul contractelor pe care le avem în vigoare cu acele organizații din afara SEE, care includ clauze standard de protecție a datelor aprobate de Comisia Europeană.

Folosirea mijloacelor automate de prelucrare

În cursul activităților noastre de prelucrare, nu utilizăm procese decizionale automate în sensul Articolului 22 din GDPR. Dacă vom aplica astfel de procese în viitor, vom informa persoanele vizate, separat, în conformitate cu prevederile aplicabile

Drepturile Dvs. privind prelucrarea datelor

În legătură cu activitățile de prelucrare realizate de KPMG ce au legătură dvs., aveți următoarele drepturi:

Pentru a vă exercita drepturile menționate anterior, vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dvs. prin e-mail la adresa dataprotection-office@kpmg.com.

4. ACTIVITĂȚILE SPECIFICE DE PRELUCRARE

A. Formularul de „Contact”

În cazul în care doriți să ne contactați pentru a ne adresa orice întrebări, comentarii sau sugestii, o puteți face prin completarea formularului din secțiunea „Contact” a Website-ului, furnizând o serie de date si anume: nume, prenume, companie, număr de telefon, adresă de e-mail.
Datele furnizate prin completarea formularului de contact vor fi utilizate exclusiv în scopul analizării solicitării dvs. și, în cazul în care aceasta este acceptată de către KPMG, pentru luarea tuturor măsurilor necesare în vederea furnizării unui răspuns sau adoptării măsurilor adecvate. Refuzul de a furniza datele solicitate împiedică finalizarea procesului de înregistrare a cererii și face imposibilă comunicarea dintre dvs. și KPMG.
Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza consimțământului dvs., conform dispozițiilor Articolului 6 alin. (1) lit. a) din GDPR

B. Newsletter

În cazul în care doriți să fiți la curent cu ultimele noutăți, informații și oferte privind Aplicația, vă puteți abona la newsletter-ul nostru. În urma abonării, vom utiliza numele, prenumele, adresa dvs. de e-mail .
Datele personale sunt prelucrate în baza consimțământului dvs. expres, în conformitate cu Articolul 6 alin. (1) lit. a) din GDPR.
Vom înceta de îndată transmiterea comunicărilor de marketing în cazul în care vă retrageți consimțământul pentru astfel de prelucrări prin accesarea link-urilor de dezabonare existente în fiecare dintre comunicările primite. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului .

C. Utilizarea cookie-urilor

Cookie-urile pot fi de obicei plasate pe computerul dvs. sau pe dispozitive cu conexiune la internet ori de câte ori ne vizitați online. Acest lucru permite site-ului să-și amintească computerul sau dispozitivul și servește mai multor scopuri.

Pe website-ul nostru va apărea un banner de notificare care necesită acordul dumneavoastră pentru colectarea cookie-urilor. Dacă nu vă oferiți consimțământul, pe computerul sau dispozitivul dvs. conectat la internet nu vor putea fi înregistrate cookie-uri, cu excepția celor absolut necesare pentru funcționarea Website-ului Astfel de cookie-uri nu vor fi blocate de acest banner de notificare. Selecția dvs. va fi salvată într-un cookie și este valabilă pentru o perioadă de 90 de zile. Dacă doriți să revocați selecția, puteți face acest lucru prin ștergerea cookie-urilor din browser.

Deși majoritatea browserelor acceptă automat cookie-uri, puteți alege dacă să acceptați sau nu cookie-uri prin setările browserului (deseori găsite în meniul Instrumente sau de Preferințe al browserului). De asemenea, puteți șterge cookie-urile de pe dispozitivul dvs. în orice moment. Cu toate acestea, vă rugăm să retineti că, in lipsa cookie-urilor, este posibil să nu puteți experimenta pe deplin unele dintre caracteristicile website-ului nostru.

Mai multe informații despre gestionarea cookie-urilor pot fi găsite în fișierul de ajutor al browserului sau prin site-uri precum www.allaboutcookies.org.

Mai multe detalii despre tipurile de cookie-uri utilizate pe Website puteți găsi prin accesarea banner-ului, secțiunea “Setări cookies”.

Alte instrumente și widget-uri oferite de către terți pot fi utilizate pe paginile noastre individuale pentru a oferi funcționalitati suplimentare. Utilizarea acestor instrumente sau widget-uri poate plasa un cookie pe dispozitivul dvs. pentru a facilita utilizarea serviciilor și pentru a ne asigura că interacțiunea dvs. este afișată corect pe paginile noastre web.

D. Google Analytics

KPMG folosește Google Analytics. Mai multe informații despre cum folosește KPMG Google Analytics pot fi găsite prin accesarea acestui link: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Pentru a oferi vizitatorilor site-ului web mai multe opțiuni cu privire la modul în care datele lor sunt colectate de Google Analytics, Google a dezvoltat un browser add-on pentru excluderea Google Analytics. Acesta comunică cu JavaScript Google Analytics (ga.js) pentru a indica faptul că informațiile despre vizita site-ului nu trebuie trimise către Google Analytics. Adăugarea excluderii Google Analytics nu împiedică trimiterea informațiilor către site-ul propriu sau către alte servicii de analiză web.

5. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate anterior vor fi păstrate doar pe perioada strict necesară pentru aducerea la îndeplinire a scopurilor menționate sau până la retragerea consimțământului, în măsura în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul consimțământului dvs.

La finalul perioadei de stocare vom elimina/șterge datele dvs. cu caracter personal din sistemele și evidențele KPMG și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora

6. MODIFICĂRI

Ocazional, prezenta Politică de confidențialitate poate fi actualizată. Modificările sunt afișate pe Website-ul nostru, astfel încât să aveți acces permanent la detaliile actualizate privind activitățile de prelucrare în legătură cu utilizarea Website-ului. Versiunea în vigoare va fi întotdeauna cea afișată pe Website.

7. CONTACT

Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de informații suplimentare despre această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail dataprotection-office@kpmg.com și vom face tot posibilul să vă răspundem în cel mai scurt timp

KPMG* "noi," "a noastră," se referă la KPMG International Cooperative ("KPMG International"), o entitate de naționalitate Elvețiană, și/sau la oricare sau mai multe dintre firmele membre ale rețelei KPMG de firme independente afiliate la KPMG International. În acest sens pentru România există următoarele entități: